Tin tức -Sự kiện

Chuẩn y chức vụ Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Trường CĐSP Trung ương – Nha Trang nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng: 28/06/2022 -14:56:17 PM

Ngày 27/6/2022, Ban Thường vụ Thành ủy Nha Trang đã ban hành quyết định chuẩn y chức vụ Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Theo đó, tại Quyết định số 1326-QĐ/TU, đồng chí Nguyễn Trung Triều - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng được chuẩn y giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy và tại Quyết định số 1327-QĐ/TU, đồng chí Đỗ Ánh Dương - Đảng ủy viên, Trưởng phòng Hành chính - Quản trị được chuẩn y giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025./.
 

Người đưa tin: Thái Văn Tài

Tin cùng loại