Tin tức -Sự kiện

Chi bộ 2 tổ chức sinh hoạt chuyên đề

Ngày đăng: 07/10/2023 -21:30:36 PM

Chiều ngày 06 tháng 10 năm 2023, Chi bộ 2 thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Củng cố niềm tin đối với công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực qua cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”. Liên hệ thực tiễn tại chi bộ.
Tại buổi sinh hoạt, đảng viên đã nghe toàn văn báo cáo tóm tắt những nội dung cơ bản cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng về kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực do đồng chí Cao Văn Lợi Bí thư Chi bộ 2 trình bày.
sptwnt
Đảng viên đã tập trung thảo luận về ý nghĩa cốt lỗi cuốn sách trong công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng trong giai đoạn hiện nay, đồng thời, đưa ra biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa tham nhũng tiêu cực tại Chi bộ và trách nhiệm của đảng viên.
Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Trung Triều Bí thư Đảng bộ đã dành lời khen cũng như tính cấp thiết của chuyên đề và làm rõ thêm nội hàm của khái niệm tham nhũng đó là tham thũng tiêu cực không chỉ xảy ra ở người có chức vụ mà còn xảy ra ở tất cả các vị trí việc làm gắn với trách nhiệm và quyền hạn. Vì vậy, mỗi cán bộ đảng viên phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực đồng thời có được sự nhận diện đúng về tham nhũng, tiêu cực và tác hại của nó để mỗi đảng viên trong chi bộ tự soi, tự sửa, rèn luyện bản thân, đoàn kết chung tay góp sức phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong Nhà trường./.

Người đưa tin: Thái Bá Hiền

Tin cùng loại