Tin tức -Sự kiện

Lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2017

Ngày đăng: 04/05/2017 -00:00:00 AM

Từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 01 năm 2017, Đảng ủy Trường CĐSP Trung ương Nha Trang phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thành phố Nha Trang mở Lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2017 cho 69 học viên, trong đó có 5 cán bộ viên chức và 64 sinh viên.
Trong chương trình học, các học viên được cung cấp những kiến thức cơ bản về Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
sptwnt
Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các học viên tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc, đủ điều kiện để cấp chứng chỉ công nhận hoàn thành khóa học. Đây sẽ là nguồn phát triển đảng chủ yếu của Đảng bộ Nhà trường trong thời gian tới./.
 

Người đưa tin: Nguyễn Trung Triều

Tin cùng loại