Tin tức -Sự kiện

Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương VI khóa 12 và chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh năm 2018

Ngày đăng: 06/02/2018 -21:37:52 PM

Ngày 02 tháng 02 năm 2018, Đảng bộ Trường CĐSP Trung ương Nha Trang đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương VI khóa 12 và chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh năm 2018 cho toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn Trường.

Hội nghị đã được đồng chí Trương Văn Hồng – Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Nha Trang báo cáo Nghị quyết và nói chuyện chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh năm 2018. 
Tại Hội nghị, đồng chí Trương Văn Hồng đã triển khai những nội dung cơ bản của 4 Nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”. Đây là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.
Cũng tại Hội nghị cán bộ, đảng viên và quần chúng đã được nghe chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hằng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu các chi bộ tiếp tục tổ chức quán triệt Nghị quyết và nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh năm 2018 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị đồng thời tổ chức viết thu hoạch theo kế hoạch Đảng ủy đã triển khai./.
Một số hình ảnh tại Hội nghị
sptwnt
Đ/c Trương Văn Hồng – Trưởng ban tuyên giáo TU Nha Trang báo báo Nghị quyết
sptwnt
đ/c Nguyễn Thị Hằng – BT Đảng ủy bế mạc hội nghị
sptwnt
Toàn cảnh buổi học tập.

Người đưa tin: Đỗ Ánh Dương

Tin cùng loại