Tin tức -Sự kiện

Đảng ủy tổ chức Lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2018

Ngày đăng: 29/01/2018 -21:18:56 PM

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển Đảng, từ ngày 20 đến ngày 28 tháng 01 năm 2018, Đảng ủy Trường CĐSP Trung ương Nha Trang phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thành phố Nha Trang mở Lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2018 cho 61 học viên là giáo viên và sinh viên của Nhà trường. 

Trong chương trình học, các học viên được cung cấp những kiến thức cơ bản về Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các học viên tham gia học tập nghiêm túc, thực hiện bài kiểm tra theo yêu cầu, đủ điều kiện để cấp chứng chỉ công nhận hoàn thành khóa học. Đây sẽ là nguồn phát triển đảng chủ yếu của Đảng bộ Nhà trường trong thời gian tới./.

Người đưa tin: Nguyễn Trung Triều

Tin cùng loại