Tin tức -Sự kiện

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh con người gắn với khát vọng xây dựng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang vững mạnh

Ngày đăng: 30/03/2023 -18:10:06 PM

Sáng 30/3/2023, Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh con người gắn với khát vọng xây dựng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang vững mạnh” do đồng chí Nguyễn Văn Hảo, Bí thư chi bộ báo cáo.
Buổi sinh hoạt chuyên đề đã cung cấp những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về con người; về vai trò con người và xây dựng con người; Quan điểm của Đảng ta về phát huy nhân tố con người và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh con người gắn với khát vọng xây dựng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang vững mạnh. 
Kết thúc chuyên đề, đồng chí Nguyễn Văn Hảo ghi nhận các đóng góp của đảng viên Chi bộ 1 và đề nghị đảng viên tiếp tục nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng của Bác về phát huy sức mạnh con người; cần nhận thức đầy đủ, đúng đắn về những nội dung cốt lõi của chuyên đề để triển khai vận dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn từng vị trí công tác tại đơn vị./.
 sptwnt
Đồng chí Nguyễn Văn Hảo, Bí thư Chi bộ 1 báo cáo chuyên đề

Người đưa tin: Chế Long Mỹ

Tin cùng loại