Giới thiệu

Ngày 30/12/1987, Thành ủy Nha Trang ban hành Quyết định số 320-QĐ/TU  thành lập Chi bộ Trung học Sư phạm Nuôi dạy trẻ Trung ương 3.

Ngày 30/5/2005, Thành ủy Nha Trang ra Quyết định số 1957-QĐ/TU nâng cấp thành Đảng bộ Trường CĐSP Nhà trẻ - Mẫu giáo TW2 (năm 2007 đổi tên thành Đảng bộ Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang).

Đến thời điểm tháng 4-2018, Đảng bộ có 6 chi bộ trực thuộc với 56 đảng viên.

 

BAN CHẤP HÀNH, ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY

NHIỆM KỲ 2015-2020

I. BAN CHẤP HÀNH

STT

Họ tên

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Hằng

Bí thư

2

Ngô Thị Kim Oanh

Phó Bí thư

3

Nguyễn Tuyết Lan

Ủy viên

4

Đỗ Ánh Dương

Ủy viên

5

Nguyễn Văn Hảo

Ủy viên

6

Nguyễn Đức Thới

Ủy viên

7

Nguyễn Trung Triều

Ủy viên

 

II. ỦY BAN KIỂM TRA

STT

Họ tên

Chức vụ

1

Ngô Thị Kim Oanh

Chủ nhiệm

2

Nguyễn Tuyết Lan

Phó chủ nhiệm

3

Đỗ Văn Sỹ

Ủy viên

 

SỐ LƯỢNG ĐẢNG VIÊN, BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ, CHI ỦY CÁC CHI BỘ

NHIỆM KỲ 2017-2020 

Chi bộ 1

Số lượng đảng viên

06

Bí thư

Nguyễn Đức Thới

 

Chi bộ 2

Số lượng đảng viên

11

Bí thư

Đỗ Ánh Dương

Phó Bí thư

Cao Văn Lợi

Chi ủy viên

Lê Thị Minh Xuân

 

Chi bộ 3

Số lượng đảng viên

09

Bí thư

Trịnh Thị Minh Cứ

 

Chi bộ 4

Số lượng đảng viên

12

Bí thư

Lê Thị Hiền

Phó Bí thư

Vũ Duy Chinh

 

Chi bộ 5

Số lượng đảng viên

05

Bí thư

Lý Thụy Huyền Nhung

 

Chi bộ 6

Số lượng đảng viên

13

Bí thư

Đinh Hiền Minh

Phó Bí thư

Hà thị Mai Thanh

Chi ủy viên

Võ Thị Khánh Linh