Tin tức -Sự kiện

Chi bộ 4 tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam”

Ngày đăng: 22/03/2024 -16:38:15 PM

Sáng 21/3/2024, Chi bộ 4 trực thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam”.
Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy - Bí thư chi bộ 4 đã trình bày khái quát về công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam: Những vấn đề lý luận chung về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thực trạng công tác bảo vệ chính trị nội bộ và kinh nghiệm; phương hướng, giải pháp tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong thời kỳ mới.
Sau khi nghe báo cáo, toàn thể đảng viên trong chi bộ đã tập trung thảo luận sôi nổi về thực trạng với những ưu điểm, tồn tại về công tác bảo vệ chính trị nội bộ của chi bộ 4. Trên cơ sở đó đề xuất ra các giải pháp phát huy ưu điểm và khắc phục những tồn tại của công tác này tại chi bộ. 
Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy ghi nhận những ý kiến của đảng viên, đồng thời yêu cầu toàn thể chi bộ 4 tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại, thực hiện đồng bộ các giải pháp góp phần bảo vệ Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự trong sạch, vững mạnh của tổ chức, đội ngũ cán bộ, đảng viên./.
Một số hình ảnh của buổi sinh hoạt chuyên đề
sptwnt
sptwnt
sptwnt
sptwnt
sptwnt

Người đưa tin: Vũ Văn Hưởng

Tin cùng loại