Tin tức -Sự kiện

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 04/05/2017 -00:00:00 AM

Chiều 16-02-2017, Đảng bộ Trường CĐSP Trung ương Nha Trang tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng và chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho toàn thể cán bộ viên chức Nhà trường.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Quang Thắng - Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nha Trang, đã trình bày khái quát nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, trong đó tập trung làm rõ 27 biểu hiện suy thoái và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đồng thời, đồng chí đi sâu phân tích những vấn đề cốt lõi của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh thể hiện trong Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) để định hướng cho cán bộ viên chức Nhà trường vận dụng vào thực tiễn công tác.

Như chúng ta biết, Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 là hai văn kiện đặc biệt quan trọng của Đảng được xã hội kỳ vọng sẽ tạo nên sự chuyển biến có tính đột phá trong công tác xây dựng Đảng cũng như công tác cán bộ./.

Người đưa tin: Nguyễn Trung Triều

Tin cùng loại